Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att fastigheten är i gott skick och att boende trivs och mår bra. Det innebär att du med jämna mellanrum kommer behöva ta ett beslut om diverse renoveringsåtgärder. Genom att renovera och underhålla kan du få ett mycket hållbart sätt för förvaltning av dina fastigheter, men det är också ett stort beslut där dina hyresgäster bör få vara delaktiga och få tillgång till informationen i ett tidigt skede.

När behöver fastigheten renoveras?

Oavsett om du redan äger en fastighet eller om du planerar att använda Tessin för din fastighetsinvestering kan en renovering vara oundviklig. Hos Tessin kan du bland annat investera i fastigheter, men du kan också söka smart finansiering. Oftast brukar man säga att det finns två svar på när det är dags för en renoveringsprocess. Det kan antingen handla om att fastigheten har ett akut behov, t.ex. efter en vattenskada, men långsiktiga planer för en snygg fastighet i gott skick är också en orsak till renovering.

Renoveringens sex steg

Inför en fastighetsrenovering är det mycket som ska planeras. Enkelt förklarat kan man säga att renoveringsprocessen kan delas upp i sex stycken steg.

Steg 1: I det första steget är det dags att förbereda sig. Här sammanställer du den erfarenhet och den kunskap du har om din fastighet.

Steg 2: Nu är det dags att planera såväl som inventera och titta närmare på vilka åtgärder som behöver göras.

Steg 3: Ska du agera på alla åtgärder som behövs eller behöver du prioritera? Då är det dags för projektering där du specificerar vilka åtgärder som kommer att behövas efter att ni tagit ett beslut.

Steg 4: Nu sker byggnationen, vilket är själva renoveringen.

Steg 5: Säkerställ att både teknik, drift och förvaltning fungerar och utför sedan överlämningen.

Steg 6: Efter att allt är klart behöver du utvärdera renoveringsprocessen. Blev det som du hade tänkt dig, fanns det något du hade kunnat göra annorlunda och vilka erfarenheter har du fått?

Anlita byggentreprenad

Det är högst osannolikt att du själv ska kunna utföra renoveringen av en hel fastighet. Här behöver du ta in professionella hantverkare från en seriös byggentreprenad. Här är det viktigt att du ställer mycket höga krav på utbildning och kompetens. Se till att du tar fram ett dokument på det som behöver göras och ge samma information till flera olika hantverkare. På så sätt blir det mycket lättare för dig att jämföra de offerter som du hämtar in.

Kom ihåg att det inte alltid är priset som ska få styra valet av hantverkare. Ta gärna in referenser från tidigare kunder och gör sedan en utvärdering. Du väljer den byggentreprenad som bäst går hand i hand med din vision.